Herinneringen delen

Levensles van een indiaan

En oude Cherokee Indiaan gaf zijn kleinkinderen les over het leven. Hij vertelde hen: “Er is een gevecht gaande binnenin mij, een vreselijk gevecht tussen twee wolven.

De ene wolf is slecht – hij is angst, woede, afgunst, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, jaloezie, wrok, minderwaardigheidsgevoel, leugens, wedijver en ego.

De andere wolf is goed – hij is vreugde, liefde, hoop, samen delen, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, vriendschap, invoelingsvermogen, gulheid, trouwheid, mededogen en vertrouwen.

Ditzelfde gevecht is aan de gang in jou, en jou, en jou, en in ieder ander mens.

De kinderen dachten na over wat hun opa tegen hen gezegd had en eentje vroeg hem: “Welke wolf zal winnen?” Waarop de oude Cherokee antwoordde: “Degene die je te eten geeft.”

Wat geef jij jouw (klein)kinderen mee?

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply